موسیقی استاد .....
/

اولین نشست اعضا انجمن موسیقی استان کرمان در دوره جدید

Roadie

بالاخره بعد از چند سال نشست صمیمی خانواده  معظم موسیقی کرمان برگزار شد.

حضور بزرگان موسیقی کرمان در این نشست که در واقع با هدف باز تعریف مناسبات جامعه موسیقی و ایجاد صمیمیت میان اهالی موسیقی شکل گرفت.

در کنار جوانان فعال و پر شور بزرگترین دلگرمی برای من و همه عزیزان هیئت مدیره انجمن موسیقی استان بود.

سخنان بی پرده و صریح دکتر پیروز ارجمند اجرای برنامه توسط بزرگان موسیقی شهرمان و همراهی جناب اقای علیزاده مدیر کل ارشاد اسلامی استان  کرمان در حضور خانواده  موسیقی کرمان نقاط عطف  این  نشست بود.

.