موسیقی استاد .....
/

جلسه هماهنگی مسئولان و مدیران استان و دبیر اجرایی درواپسین لحظات تا افتتاحیه جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان

Roadie

در واپسین لحظات تا افتتاحیه جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان، جلسه هماهنگی مسئولان و مدیران استان و دبیر اجرایی جشنواره برگزار شد.

هفده تور گردشگری برای جشنواره موسیقی نواحی بسته شده که در بحث گردشگری در استان کرمان بی سابقه هست.
ظرفيت تمام هتل هاي كرمان همزمان با جشنواره موسيقي نواحي  تكميل شد.