موسیقی استاد .....
/

مدير كل دفتر موسيقي: مردم كرمان با جشنواره نواحي خو گرفته اند

Roadie

مدير كل دفتر موسيقي وزارت ارشاد پس از آيين افتتاحيه جشنواره موسيقي نواحي ايران، اظهاراتي را درباره اين رويداد مطرح كرد.

محمد اله ياري فومني در گفتگو با ستاد خبري دوازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران گفت: جشنواره ها اساسا فرصتي هستند براي شبكه سازي فرهنگي و اتصال گروه هاي مختلفي كه در نهايت منجر به ايجاد يك شبكه ملي شود. اينجا يك سري كنش هاي فرهنگي ميان هنرمنداني كه از بخش هاي مختلف در اين جشنواره حضور پيدا كردند، در حال شكل گيري است و همچنين اين كنش فرهنگي موجب آشنايي با آداب و رسوم و سنت ها مي شود.

او ادامه داد: اين اتصال فرهنگي كه در طي اين ٤ روز شكل مي گيرد، دست مايه ارتباط هنرمندان با يكديگر در طول سال خواهد شد و از طرفي باعث آشنايي مردم كرمان با دنياي فرهنگ هاي مختلف مي شود كه نشان دهنده اين است كه آسمان فرهنگي ما رنگارنگ است.

الهياري افزود: از طرفي براي هنرمنداني كه از خارج از كشور به اين جشنواره پا گذاشته اند، اين رويداد نشانگر اين است كه موسيقي نواحي ما توليد محتوا دارد و اين توليد محتوا قابليت جاگير شدن در بستر فرهنگي را داراست. ما دنيا با صنعت توليد محتوا مواجه هستيم و رقابت بين كشورها بر سر همين صنعت وجود دارد. موسيقي نيز از آنجايي كه زبان مشترك ملل است قابليت توليد محتوا را دارد و مي تواند از همين راه جهاني شود.

او تاكيد كرد: هرچقدر بتوانيم جشنواره را قاعده مندتر كنيم و بر بعد بين المللي آن بيفزاييم امكان رسيدن به شبكه سازي بين المللي در راستاي هنر مقدورتر خواهد بود. با توجه به اينكه اين فستيوال طي چندين دوره متوالي در شهر كرمان در حال برگزاري است، مسئولان به تجارب خوبي در اين زمينه دست پيدا كرده اند و اشكالات دوره هاي پيشين تا حد زيادي مرتفع شده است.

مدير كل دفتر موسيقي معتقد است: مردم استان كرمان به اين جشنواره خو پيدا كرده و در تقويم فرهنگي خود تاريخ برگزاري اين جشنواره را حفظ كرده اند و همچنين شاهد اين بوديم كه مردم كرمان براي حضور در اين جشنواره آمادگي كامل داشتند. مسئولان نيز هم در كرمان و هم در تهران هردو به يك تقسيم كار مشترك و هدفمند دست پيدا كرده اند، اگرچه سن جشنواره ١٢ بوده و عدد نسبتا بالايي محسوب نمي شود و براي بهتر شدن و به تكرار نرسيدن فضا وجود دارد.

الهياري در پايان سخنانش نيز گفت: مدت اين جشنواره ٤ روزه بوده و از يك جشنواره با اين مدت كوتاه براي برگزاري بايد به همين اندازه توقع داشت. يك جشنواره زماني مي تواند تاثيرگذاري داشته باشد كه ما براي موضوع نواحي استراتژي و برنامه ريزي بلند مدتي داشته باشيم و براي هنرمندان نواحي در طول سال برنامه ريزي كنيم.