موسیقی استاد .....
/

از آواي غربت نشيني تا منظومه خواني در سومین روز جشنواره موسیقی نواحی ایران

Roadie

سومين روز از جشنواره موسيقي نواحي ايران با اجراهاي متنوع اقوام ايران در شهر كرمان پي گرفته شد.

به گزارش ستاد خبري دوازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران، صبح سومين روز جشنواره با بخش پژوهش در سالن سينما تك هتل پارس آغاز شد و اين در حالي بود كه پرنگ فرازمند مقاله اي را با عنوان آواي غربت نشيني ارائه داد و پيام يوسف نيز درباره موسيقي شناسي كاربردي در مواجه با تغييرات فرهنگ هاي موسيقايي اقوام صحبت كرد.

اتاق بازرگاني نيز طبق برنامه هاي از پيش تعيين شدن ميزبان منظومه خوانان بود كه با محوريت تغزل خواني روي صحنه رفت. عمر فرجي و رحيم خضري راوي منظومه هاي آذربايجان غربي شدند. سياوش يادگاري، سلمان حسيني و عادل كرماني منظومه هاي كرمانشاه را روايت كردند. همچنين سعيد اسلامي نژاد و محمدجان بزرگيان نيز به اجراي منظومه هايي از كهگيلويه و بويراحمد پرداختند.

بخش ديگري از برنامه هاي روز سوم جشنواره نيز  به اجراهاي برگزيدگان جشنواره ملي جوان اختصاص داشت كه در بخش موسيقي اقوام در اين رويداد شركت كردند و شايسته رتبه شدند. هنرمنداني از فارس، مازندران، سيستان و بلوچستان و خوزستان در اين بخش روي صحنه رفتند.

اما يكي از پرمخاطب ترين بخش هاي جشنواره امسال، اجراهاي هنرمنداني از موسيقي نواحي مختلف ايران است كه با استقبال مخاطبان در مجموعه تاريخي گنجعلي خان همراه شده است.

اجراي ليانا شريفيان و گروهش و اجرا با ساز ني انبان از جمله اجراهاي شب سوم بود كه با استقبال مخاطبان همراه شد.

گروه خضري از آذربايجان، گروه سپهوند از لرستان، گروه آبيدر از كردستان، گروه ميسان خوزستان و گروه هايي از كرمانشاه، چهارمحال بختياري و كهگيلويه و بويراحمد در كاروانسراي گنجعلي خان روي صحنه رفتند.

دوازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران امشب در كاروانسراي گنجعلي خان به پايان مي رسد.