موسیقی استاد .....
/

اطلاعیه انجمن موسیقی کرمان

Roadie

در ادامه همکاری انجمن موسیقی استان با شهرداری این انجمن قصد برگزاری چند شب کنسرت موسیقی با در اختیار گذاشتن امکاناتی از قبیل سالن , سیستم صدا برداری و صدا بردار ,تبلیغات و...را دارد.لذا از تمام گروههای موسیقی استان که آماده برگزاری کنسرت هستند دعوت بعمل میاید.برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره09019560454تماس بگیرید.