موسیقی استاد .....
/

جشنواره پاییز هفت شهر

Roadie

انجمن موسیقی استان کرمان با همکاری شهرداری کرمان برگزار میکند:

هر شب یک کنسرت از چهاردهم تا بیست و یکم آذر سالن ایرج بسطامی ساعت بیست