موسیقی استاد .....
/

اطلاعیه:جشنواره موسیقی فجر دراستان کرمان برگزار نمیشود.

Roadie

هنرمندان گرامی اهالی و علاقمندان موسیقی استان کرمان.انجمن موسیقی استان به منظور پویایی بیشتر در خانواده موسیقی استان و ایجاد فضای مفرح برای شهروندان بر آن بود تا جشنواره موسیقی فجر را همزمان با تهران در استان کرمان نیز برگزار کند.

اما اتفاقات دوهفته گذشته آنچنان خاطر هموطنان و همشهریان را آزرد که صحبت از شادی توهین به عزیزانیست که مظلومانه جان خود را بواسطه بی تدبیری ها از دست دادند.

انجمن موسیقی استان کرمان ضمن ابراز  همدردی با خانواده در گذشتگان اعلام میداردکه جشنواره موسیقی فجر در استان کرمان برگزار نمی گردد.همینجا از همه هنرمندان و گروههایی که اعلام حضور کرده بودند عذرخواهی می کنیم.