موسیقی استاد .....
/

اولین اجرای ارکستر ملی در کرمان میدان تاریخی گنجعلیخان بهار 1398

Roadie
روزی که تمام قد در برابر ایده برگزاری کنسرت ارکستر ملی در ورزشگاه فجر کرمان ایستادیم،و با آن مخالفت کردیم،و میدان گنجعلیخان را برای این اجرا پیشنهاد کردیم،میدانستیم که دشوارترین گزینه را انتخاب کرده ایم.
همه نگران و مخالف بودند، نگرانی ها را درک میکردیم، اما صادقانه اعتراف کنیم نگرانیها، به خودمان هم سرایت کرده بود. هزار اما و اگر برای این اجرا مطرح بود. که هر یک به تنهایی کافی بود که اجرای کنسرت در میدان تاریخی گنجعلیخان را با شکست مواجه کند.
چندین بار شرایط کلی میدان را بررسی کردیم، ورودیها، کسبه بازار، پشت بامها، محل استیج و ...  .هر بار که وارد میدان میشدیم، نکته جدیدی میدیدیم، اما تصور اجرای ارکستر بزرگ در میدان، و لذت مخاطبین،آرام و مصممترمان میکرد.
اولین جلسه شورای تامین که برگزار شد،بعضی از مدیران باردیگر راحتترین گزینه را پیشنهاد کردند.اجرا در سالن ورزشی!!!
ما ساعتها، تمام موارد ریز و درشت را دیده بودیم و اولین و آخرین گزینه برایمان میدان گنجعلیخان بود.
به هر ترتیب و با همراهی بینظیر مدیرکل ارشاد استان، استاندار و شهردار کرمان، کنسرت ارکستر ملی با رهبری فریدون شهبازیان، و خوانندگی سالارعقیلی در محوطه میدان 
تاریخی گنجعلیخان با شکوه تمام برگزار شد.
سپاس از همراهی همه