موسیقی استاد .....
/

معرفی اعضا انجمن

Roadie

سورج ياسايي، عضو هيئت مديره و رييس انجمن موسيقي استان كرمان

 

حميد عسكري، عضو هيئت مديره انجمن موسيقي استان كرمان

 آرياانوش ماهري، عضو هيئت مديره انجمن موسيقي كرمان

هما یوسف زاده عضوهیئت مدیره انجمن موسیقی استان کرمان

 

و

علی عرفانی خزانه دار انجمن موسیقی کرمان