موسیقی استاد .....
/

جشنواره شهروندی تابستان کرمان شب های جنوب

Roadie

شهرداری کرمان برگزار میکند:

جشنواره شهروندی تابستان کرمان،شب های جنوب

اجرای موسیقی بومی و محلی جنوب ایران،گروه لیان محسن شریفیان به خوانندگی آکا صفوی و اکلو فرامرزی

21 و 22 تیر 1398

مکان بلوار غدیر1،ورزشگاه امام علی

تهیه بلیط سایتIRANCONCERT.COM